Isabelle Truong


Language:
Vietnamese

Faith:
Buddhism

Location:
Sydney, Australia

Qualification:
ACA Certified Clinical Supervisor
Bachelor of Counselling & Human Change
Graduate Diploma of Family Dispute Resolution

Description:

Tôi háo hức về việc hô trõ cho ban thay đổi cuôc sông bât hanh, vượt qua khó khăn và dua ra can giāi quyêt phù hợp. 

Tôi mong muốn giúp các cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình chữa lành vết thương tình cảm, giải quyết mâu thuẫn và hướng tới 

một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng thực hiện một cách tiếp cận toàn diện trong hòa giải, trong đó tôi hỗ trợ khách hàng 

của mình xem xét các vấn đề từ các khía cạnh khác nhau và hiểu các giá trị, niềm tin và nỗi sợ hãi có thể ảnh hưởng đến 

việc điều đình của họ để đạt được kết quả tích cực. Tôi cung cấp một buổi tư vấn miễn phí 20 phút.I'm passionate about empowering my clients to be change agents, to overcome difficulties and to make right choices. My desire is to help individuals, couples and family to heal their emotional wounds, resolve conflicts and move toward a better future. I also take a holistic approach in mediation, in that I assist my clients to look at issues from different perspectives and understand how underlying values, beliefs and fear can affect their negotiations in achieving positive outcomes.

I offer a free 20 minute consultation session.


Tags:

  • Attachment theory
  • Family system
  • CBT
  • MI
  • Solution Focus
  • Interpersonal
  • Relationships
  • Counselling

Initial Consultation- Free 20mins


Free 20mins consultation

PriceFree

Duration15 mins


Additional Info

Free 20mins consultation

60 mins


60 mins

Price$100.00

Duration60 mins


Additional Info

60 mins

Isabelle Truong

$100.00 - 60 mins

60 mins